Oppaat

Web3.0:n alkeet

Tässä artikkelissa tarkastellaan lähemmin Web3:a. Web3 on internetin kehityksen seuraava vaihe, jolla on potentiaalia hajauttaa verkon hallinta ja luoda internet, jossa käyttäjä saa takaisin sen vallan ja datan, jonka nykyään omistaa muutama suuryritys.
Web3.0:n alkeet
Luet:  
Web3.0:n alkeet

Nykypäivän verkossa, jota kutsutaan myös Web2:ksi, maailman eniten käytettyjä alustoja hallitsevat muutamat yritykset, jotka hyödyntävät käyttäjiensä luomia tietoja kehittääkseen liiketoimintaansa. Lyhyesti sanottuna Web3 lupaa tarjota yksilöille uuden tavan käyttää nettiä ilman, että heidän tarvitsee luopua tiedoistaan ​​ja yksityisyydestään.

Suurin osa netin käyttäjistä on luultavasti harvemmin miettinyt, mitä internetin iteraatiota he selailevat. Ymmärtääksemme helpommin, miten Web2 eroaa Web3:sta, voimme katsoa internetin eri versioita:

Web1 - Internetin ensimmäinen vaihe, jota luonnehtii käyttäjien vuorovaikutus sen kanssa. Web1:ssä suurin osa käyttäjistä oli olemassa olevan, usein staattisen sisällön passiivisia kuluttajia. Web1 ei siis ollut sisällön tuottamista vaan lähinnä sen kuluttamista. Vain harvat teknisesti osaavat yksilöt ja yritykset pystyivät tuottamaan sisältöä. Lisäksi interaktiivisuus oli hyvin rajallista. Tämä muuttui Web 2:n myötä.

‍ Web2 :lle on ominaista interaktiivisuus ja se, että käyttäjät pystyvät itse luomaan sisältöä matalalla kynnyksellä. Facebookin, Twitterin, YouTuben ja Instagramin kaltaisten alustojen kautta Internetin käyttäjät luovat suurimman osan sisällöstä nykypäivän Web2-ympäristössä, mutta korkealla hinnalla. Käyttääkseen Web2:en tärkeimpiä alustoja, käyttäjän pitää luovuttaa henkilökohtaisia tietojaan ja mieltymyksiään muutamille suuryrityksille, jotka omistavat, hallitsevat ja hyödyntävät niitä kehittääkseen liiketoimintaansa.

Web3 - lupaa hajautetun Internetin, jonka käyttäjät luovat ja omistavat.. Web3:a rakennetaan tällä hetkellä, ja siksi ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää siitä, mitä Web3 on tai tulee olemaan.

Web3

Yleisesti ottaen Web3 voidaan kuvata Internetiksi, joka koostuu hajautetuista verkoista. Näiden verkkojen tärkein innovaatio on, että ne perustuvat alustoihin, joita yksikään keskitetty organisaatio ei hallitse, mutta joihin lohkoketjuteknologian ansiosta voidaan silti luottaa. Tämän mahdollistaa ns. konsensusprotokollat; joukko koodattuja sääntöjä joita verkkojen jokaisen käyttäjän ja operaattorin on noudatettava.

Toinen Web3:n taustalla oleva avain-innovaatio on, että nämä verkot mahdollistavat arvon ja varojen siirtämisen eri käyttäjien välillä erilaisten tokenien kautta. Nämä kaksi komponenttia; hajautettu valta ja digitaalisen omaisuuden hallintaan käytettävät "tunnukset" ovat perusta Web3:n merkityksen ymmärtämiselle.

"Web3 on käyttäjien ja tekijöiden omistama internet, jota hallitaan tokeneilla" - Chris Dixon, VC-yhtiön Andreessen Horowitzin osakas.

Kuka keksi Web3:n?

Jo vuonna 2014 Gavin Wood, joka tunnetaan parhaiten Ethereumin ja Polkadotin perustajana, loi termin "Web3" ensimmäistä kertaa blogipostauksessaan "ĐApps: What Web 3.0 Looks Like":

"Voisimme kutsua Web 3.0 "post-Snowden" - verkoksi. Web 3.0 on innovaatio niistä ominaisuuksista, joihin jo käytämme verkkoa, vaikkakin täysin erilaisella käyttäjien välisellä vuorovaikutusmallilla.- Gavin Wood

Koska Web3 on nousemassa globaalina yhteistyönä eri organisaatioiden ja yksilöiden välillä, Web3:n aiempien versioiden tapaan sillä ei ole yhtä ainoaa luojaa. Nykypäivän johtavia älysopimusalustoja rakentavia organisaatioita pidetään kuitenkin yleisesti Web3:n kehityksen johtajina. Esimerkkejä joistakin näistä organisaatioista ovat Ethereum Foundation, Web3 Foundation ja Solana Foundation.

Mikä muu tekee Web3:sta ainutlaatuisen?

Tärkeä syy siihen, miksi Web3 houkuttelee ja sitouttaa suuria määriä osaamista maailmanlaajuisesti, on sen potentiaali ratkaista Web2:ssa ilmenneen muutamien keskitettyjen organisaatioiden suorittama tietojen hallinta.

Koska Web3:n muodostavat verkot ovat hajautettuja ja näiden verkkojen päälle rakennetuissa sovelluksissa (ns. "dapps") on avoin lähdekoodi, yksikään organisaatio tai käyttäjä ei voi hallita niitä. Tämä läpinäkyvyys estää yksittäistä käyttäjää rajoittamasta pääsyä verkkoihin tai hallitsemasta tietoja. Lisäksi kuka tahansa käyttäjä voi liittyä ja rakentaa erilaisten dappien avulla ilman kolmannen osapuolen “lupaa”..

Hajautetut taloudet

Ainutlaatuinen, yhä enemmän tunnettu Web3:n käyttökohde on kryptovaluuttoihin ja tokeneihin perustuvat taloudet.

Toisin kuin Web2, joka luottaa perinteisiin rahoituslaitoksiin, joita hallitukset ja kansalliset rajat rajoittavat, Web3:n raha ja varat (kryptovaluuttojen ja tokenien muodossa) ovat pohjimmiltaan globaaleja, välittömiä ja "luvattomia". Tämä tarkoittaa, että ne voidaan teknisesti lähettää välittömästi käyttäjien välillä ilman kolmannen osapuolen tai viranomaisten lupaa. Jää nähtäväksi miten tätä säädellään eri maissa. Internetin säätely on ollut haastavaa jo Web2:ssa, ja se tulee olemaan vielä vaikeampaa hajautetussa Web3:ssa.

Nämä Web3:n ominaisuudet tarkoittavat myös sitä, että kryptovaluuttoja ja tokeneja voidaan käyttää täysin uusien talouksien ja liiketoimintamallien suunnitteluun. Tästä on syntynyt uusi tutkimusala, joka on tullut tunnetuksi nimellä "tokenomic", joka on pohjimmiltaan tokenien kysyntään ja tarjontaan vaikuttavien tekijöiden tutkimista.

Esimerkiksi Web3:ssa mainonnan ei tarvitse perustua käyttäjätietojen myyntiin  mainostajille. Sen sijaan käyttäjät voitaisi palkita tokeneilla. Esimerkki tämäntyyppisestä Web3 -sovelluksesta on Brave Browser, joka kehittää tällä hetkellä  "Basic Attention Token" (BAT).

Kuinka käyttää Web3:a?

Nykyään Web3:lle on olemassa suuri määrä dappeja. Suuri osa tärkeimmistä dappeista ovat hajautetut rahoitusvälineet (DeFi), joiden avulla käyttäjät voivat ottaa lainaa, tokenisoida aineellista omaisuuttaan, käydä kauppaa kryptovaluutoilla ja paljon muuta. Pelit, kuten Axie Infinity, ja markkinapaikat, kuten LooksRare, ovat myös tämän päivän Web3:n suosituimpia dappeja

Web3:n tulevaisuus

Kuten aiempienkin netin iteraatioiden kanssa, lisääntynyt käyttö, skaalautuvuus ja käytettävyys ovat tärkeimmät Web3:n tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät. Jotta massojen siirtyminen Web2:sta Web3:een tapahtuisi, on välttämätöntä, että yhä useammat ihmiset alkavat käyttää Web3-sovelluksia sekä asioissa, jotka voidaan tehdä nykyään Web2-ratkaisuilla, että käyttöalueilla, joita Web2:ssa ei ole ollut saatavilla. Tätä ei välttämättä tehdä luomalla lisää dappeja, vaan tekemällä olemassa olevista ja uusista dappeista houkuttelevampia ja käyttäjäystävällisempiä suurelle joukolle "ei-teknisiä" käyttäjiä.

Lopuksi monet Web3-verkot, kuten Ethereum, kohtaavat todellisia haasteita kapasiteetin ja skaalautuvuuden lisäämisessä. Skaalautuvuudessa ja nopeudessa on vielä paljon matkaa jäljellä jotta hajautetut verkot pystyisivät todellisesti kilpailemaan vastaavien Web2-ratkaisujen kanssa.